Признание за качеството на преподаване и образование по здравни грижи в МУ – Пловдив в навечерието на 24 май

Заслужено признание за дългогодишната успешна и всеотдайна работа на преподавателите от Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив в областта на преподаването и образованието по здравни грижи е получената „Грамота“ от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Гилдията на здравните специалисти на тържествена церемония од мотото „Ние сме гласът, който води“, пред 450 професионалисти удостои за принос в образованието по здравни грижи ръководителя на катедра „Сестрински грижи“ – Доц. Гергана Петрова, дм.

Четирима преподаватели от различни университети бяха удостоени със специална награда на БАПЗГ „За принос в образованието по здравни грижи“. Сред тях е и доц. Гергана Петрова, дм – заместник-декан по качество и акредитация на Факултета по обществено здраве в Медицински университет – Пловдив.

Почетната „Грамота“ за принос е за дългогодишната работа на доц. Петрова в областта на преподаването и образованието по здравни грижи в катедрата „Управление на здравните грижи“ до 2016 година, като от една година е ръководител на катедрата „Сестрински грижи“.

Грамота
Грамота

Това е награда и висока оценка за успехите в преподавателското поприще за целия академичен състав на катедрата в навечерието на 24 май – празникът символизиращ неугасващия ни стремеж като нация към духовност и култура чрез знанието и науката.
Честита награда и признание за успехите в преподавателското поприще за целия академичен състав на катедрата!