FP-university

Признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобито в чужбина!