МУ – Пловдив предлага тримесечен пробен достъп до списания на Bentham Science

Bentham Science logoТримесечен пробен достъп до списания на Bentham Science

 Уважаеми колеги,

 Бихме искали да Ви информираме, че до 31 декември 2016 г. преподаватели, докторанти, студенти и специализанти от МУ – Пловдив имат възможността да ползват безплатно списания от колекцията на Bentham Science.

 Пробният достъп обхваща публикуваното съдържание в периода 2000-2016 г. и включва над 30 списания в следните области: аналитична химия, органична химия, биохимия, биоинформатика, биотехнологии, лекарствена терапия, фармакология, имунология и др.

 Списанията са достъпни от университеската мрежа на адрес http://www.eurekaselect.com/ и чрез предлаганата от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

 Допълнителна информация може да бъде получена в Библиотечно-информационния център.