Двумесечен пробен достъп до колекцията еJournals Premier на Emerald

До 17 юли 2017 г. преподавателите, студентите, докторантите и специализантите от МУ–Пловдив имат възможност да ползват безплатно мултидисциплинарната колекция еJournals Premier на Emerald.
Колекцията съчетава Management Database и Specialist Collections, които предлагат висококачествени публикации на водещи изследователи от целия свят.
Като глобален издател с почти 50-годишен опит, Emerald управлява портфолио от над 300 списания в различни области, включително Health and Social Care и Health Care Management. Голяма част от заглавията са индексирани в Scopus и Web of Science.
Достъпът се осъществява чрез университетската мрежа на адрес: http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm, както и чрез предоставяната от Библиотечно-информационния център услуга Отдалечен достъп до онлайн ресурси.

eJournals brochure
Title listing brochure