Пробен достъп до пълната колекция списания на IOP Publishing

До 15 юни 2017 г. преподаватели, докторанти, студенти и специализанти в МУ – Пловдив имат възможност да ползват безплатно пълната колекция от електронни списания на IOP Publishing.

IOP Publishing е световен лидер в публикуването и разпространението на научноизследователска информация в областта на физичните науки, поддържайки портфолио от научни списания, електронни книги, уебсайтове и материали от конференции, насочени към специфични научни общности.

Онлайн услугата IOPscience използва иновативни технологии за улеснение на учените в техните търсения и в достъпа им до публикуваното от IOP Publishing научно, техническо и медицинско съдържание, като предлага:
• архив от над 300 хил. статии от 1874 г. насам, включващи някои от най-съществените научни, технически и медицински изследвания;
• повече от 70 престижни научни списания, както и реномираната поредица Journal of Physics;
• тематичен обхват: астрономия, астрофизика, биологична физика, химия, техника, околна среда, математика, физика и медицинска физика;
• достъп до всяка първа глава на електронните книги от колекцията.

Достъпът се осъществява директно от университетската мрежа на адрес: http://ioppublishing.org/publications/ и чрез предоставяната от БИЦ услуга Отдалечен достъп до онлайн ресурси.