Пробен изпит върху кандидатстудентския тест по биология

На 21-ти април 2013, неделя, Медицински университет – Пловдив провежда пробен изпит върху кандидатстудентския тест по биология.