Прочетохте ли Регламента за участие в Приключение в МУП?

Регламент състезание за MUP Adventure към Нощта на Учените

MUP Adventure е отборно състезание включващо в себе си мисъл, познание и бързина. Отборите ще трябва да се ориентират за намирането на различни пунктове в района на МУ-Пловдив, да отговарят на загадки и да изпълняват задачи.

1. Право на участие: студенти от българо- и англо-езично обучение по Медицина, Дентална медицина и Фармация от МУ-Пловдив от I до VI курс.
2. Отбори: Всеки отбор трябва да се състои от 5 човека, като минимум един да е различен пол от останалите. Отборът определя своя капитан, който е представително лице на отбора и води комуникацията със съдиите по трасето. Всеки отбор трябва да избере име на отбора и „цвят“, с който ще се представя, като е препоръчително облеклото (тениските) на участниците от съответния отбор да отговаря на цвета на отбора.
3. Регистрация и квоти: Всеки отбор трябва да посочи име на отбора, цвят (червен, зелен, син, черен, бял, жълт (или оранжев) ) и имената на всички участници и техния курс. Поради ограничения брой отбори (3 български и 3 английски), право на участие получават първите 6 записали се отбора (3 български и 3 английски).
4. Стартов пакет: На старта всеки отбор ще получи своя стартов пакет, включващ:
• Карта на района
• Първо писмо с напътствия
• Паспорт на отбора, в който ще се маркира преминаването през съответните пунктове
• Компас
• Изненада
5. Старт: Всички отбори стартират едновременно в 16.30 часа на посоченото място пред Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив. Те трябва да се явят там минимум 30 минути преди началото на състезанието за проверка и последно разяснение. Неявил се отбор загубва правото си на участие в играта и получава двойки по всички предмети в предстоящата сесия :).
6. Пунктове: При пристигането на съответния пункт всеки отбор получава загадка/задача, която трябва да реши или изпълни правилно. След приключването, съдията преценява дали задаката/задачата е решена/изпълнена правилно и дава на отбора писмо с напътствията към следващия пункт. При грешно решение/изпълнение, отборът трябва да изчака 2 минути до следващия си опит.
Всеки пункт разполага с възможност да играят два отбора едновременно. Приоритет се дава на първия пристигнал отбор. Ако един отбор не успее да изпълни задачата или реши задачата, той заема изчаквателна позиция, а неговото място се заема от чакащия отбор.
При неизпълнение на задача (отказване), отборът се санкционира с 15 наказателни минути
7. Правила по време на трасето:
• Участниците от един отбор не могат да се отдалечават на повече от 20м един от друг. При установяване на нарушение, съответният отбор ще бъде санкциониран с 2 наказателни минути.
• Участниците имат право да се движат само по пешеходните алеи и пътища. Забранено е пресичането през тревните площи или прескачането на огради. При установяване на нарушение, отборът нарушител се наказва с 2 минути.
• Забранено е използването на мобилни устройства. При установено нарушение, отборът се санкционира с 5 минути.
• Отборите нямат право да си подсказват или помагат един на друг, освен в случай на здравословен проблем. При установено нарушение, може да последва санкция от 5 до 10 минути и за двата отбора. Подсказването не се толерира – като на изпит.
• Феърплей. Обида, подигравка или физическа разправа се наказват с решение на съдиите от 10 минути до дисквалификация на целия отбор. Решението по спорни въпроси се взима единствено и само от съдиите на играта.
• Наказателните минути (ако има такива) се сумират се изтърпяват точно преди финалната линия
8. Финал и класиране. Победител в играта е първият финиширал отбор след изчакване на назакателните си минути (ако има такива).
9. Награда. Изненада. 🙂