Продължаващи успехи на Лазерния център на ФДМ


Днес на тържествена церемония във Факултета по дентална медицина при Медицински университет – Пловдив зам.-ректорът по научноизследователска дейност проф. д-р Благой Маринов връчи сертификатите на успешно приключилите факултативния Курс по лазерна дентална медицина 29 студента.

Проф. Маринов пожела на бъдещите дентални лекари да запазят своя ентусиазъм и жаждата си за знания, цитирайки думите на Айнщайн, че като продължаваме да учим, ние продължаваме да бъдем интелектуално живи във всяка възраст.

Проф. д-р Георги Томов, директор на Лазерния център, който е част от научноизследователската структура на НИМУ–Пловдив, също отправи своите сърдечни пожелания за успех към завършилите от единадесетия випуск на факултативния курс.

Обучението по лазерна дентална медицина е въведено във ФДМ под формата на факултатив през 2012 година и от самото си начало досега се радва на огромен успех сред студентите.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив продължава да влага средства и да подкрепя дейността на Центъра, който разполага със седем лазерни апарата и е най-модерният от този тип в Източна Европа.

Вече 12 години Лазерният център във ФДМ успешно изпълнява мисията си за повишаване качеството на учебната дейност и стимулира интереса на студентите и на академичния състав на ФДМ към научноизследователска кариера.

Осем докторантури, свързани с лазерната дентална медицина, вече са успешно приключени, а предстоящата публична защита на деветата – „Механизми на ефективност на фотодинамичната терапия в нехирургичното пародонтално лечение“ с автор д-р Михаил Танев, предстои тази седмица.

qrf

qrf