Проект № 2022-1-RO01-KA220-HED-000089017

“Дигитална трансформация на хистологията и хистопатологията чрез виртуална микроскопия (VM) за иновативна учебна програма на медицинското училище”
Втора среща на партньорите по Еразъм+ проекта в Медицински университет Гданск, Полша (27-28.11.2023)
Основната цел на проекта е внедряване на дигиталната/ виртуалната микроскопия (VM) за обучение и увеличаване качеството на знанията по хистология и хистопатология на студенти и докторанти.
Партньорите от България, Полша, Румъния и Испания обсъдиха сканирането на микроскопските препарати, които всеки от университетите предостави за нуждите на проекта. Бяха проведени разговори относно анотациите на слайдовете, които ще бъдат използвани във виртуалната платформа. По време на двата работни дни те определиха точките от програмата и предстоящите задачи за всеки от партньорите, свързани с бъдещото ръководство за платформата.

 

“Дигитална трансформация на хистологията и хистопатологията чрез виртуална микроскопия (VM) за иновативна учебна програма на медицинското училище”
Среща по Еразъм+ проект в университета в Аликанте, Испания. (8-9.06.2023 г.)

Основната цел на проекта е внедряване на дигиталната/ виртуалната микроскопия (VM) за обучение и увеличаване качеството на знанията по хистология и хистопатология на студенти и докторанти.
Партньорите от България, Полша, Румъния и Испания представиха резултатите от националните си доклади относно използването на виртуална микроскопия в техните страни; по време на двата работни дни те съгласуваха стандартите и процедурите по дигитализацията на микроскопското обучение в медицинските университети.