Проект № 2022-1-RO01-KA220-HED-000089017

“Дигитална трансформация на хистологията и хистопатологията чрез виртуална микроскопия (VM) за иновативна учебна програма на медицинското училище”
Среща по Еразъм+ проект в университета в Аликанте, Испания. (8-9.06.2023 г.)

Основната цел на проекта е внедряване на дигиталната/ виртуалната микроскопия (VM) за обучение и увеличаване качеството на знанията по хистология и хистопатология на студенти и докторанти.
Партньорите от България, Полша, Румъния и Испания представиха резултатите от националните си доклади относно използването на виртуална микроскопия в техните страни; по време на двата работни дни те съгласуваха стандартите и процедурите по дигитализацията на микроскопското обучение в медицинските университети.