Проект BG05M20P001-2.002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА І“

оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж
Проект BG05M20P001-2.002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА І“
Продължава!
https://mu-plovdiv.bg/karieren-tsentar/studentski-praktiki/
www.praktiki.mon.bg/sp