Проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС

Уважаеми колеги, докторанти и студенти,

Информираме Ви, че „Асоциация на младите учени“/АМУ/ и Ви кани да участвате в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС и в първата дискусия по проекта между представители на институциите, академичната и научна общност, СТЕМ образованието, НПО сектора, бизнеса и младите изследователи, която ще се проведе на 20- 21 февруари 2022 г., от 12:30 ч. в гр. Пловдив, адрес – бул. Цар Борис III- Обединител №89, Културен център „ТРАКАРТ“, „Археологически подлез“.

Целевите групи на проекта са: млади изследователи на възраст между 15-29 години; представители на държавни институции; университети; СТЕМ училища; бизнеса; стартъп общността; гражданския сектор; научни организации и други заинтересовани страни.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях.

Заявление за участие можете да намерите на https://forms.gle/hbyhD6WE8xhQumgk7
Програма на събитието ТУК

Линк към дигиталната анкетна карта: https://forms.gle/hbyhD6WE8xhQumgk7

На събитието ще бъдат спазени всички въведени противоепидемични мерки на територията на Република България.

проф. д-р Диляна Вичева, дм

Зам.-ректор МСПД