Проект на МУ за първи път осигурява диплома, издадена от няколко ВУЗ-а – по БНР