Проект „Национален Университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC“ (НУКБПИ и BBMRI-BG)

Проект „Национален Университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC“ (НУКБПИ и BBMRI-BG)