ОБЯВА/ ПОКАНА До всички студенти, специализанти, докторанти, бивши възпитаници и представители на Академичния състав на МУ-Пловди

ОБЯВА/ ПОКАНА До всички студенти, специализанти, докторанти, бивши възпитаници и представители на Академичния състав на МУ-Пловди