PERIMED

Проект "ПЕРИМЕД" - пример за добра практика.