Проект Твоята първа EURES работа 6.0

Твоята първа EURES работа (YfEj 6.0) е проект на европейско ниво, изпълняван от Националните EURES координационни офиси, чрез партньорства, включващи EURES офиси от други страни-членки на ЕС, публични, частни и други организации.

Проектът се координира от Обществената служба по заетост (ОСЗ) – Италия (ANPAL), с включени 12 партньорски организации от България, Гърция, Холандия, Португалия, Испания, Кипър, Румъния, Хърватия, както и Столична община на град Рим, Университет „La Sapienza“, Eurodesk за Италия, Фондация „Джакомо Бродолини“, 2 клонови структури (ANPAL Servizi и Capitale Lavoro). В проекта участват още и 15 асоциирани партньори от Финландия, Италия, Полша, Великобритания и Мрежа EURES в Италия.

Цели на проекта:

Твоята първа EURES работа 6.0 цели да:

Развие иновативни практики за насърчаването на професионалната мобилност, посредством подкрепата на Европейската комисия;

Подкрепи младежите в търсенето им на работа, обучение и чиракуване в друга държава-членка на ЕС. „Твоята първа EURES работа 6.0″ ще се фокусира върху предоставянето на реални услуги за подбор и настаняване, обхващащи всички фази по преместването в друга държава – от активна подготовка до помощ след назначаването за успешна интеграция на пазара на труда;

Насърчава кръгова, доброволна и качествена мобилност на работниците и изграждането на европейско гражданство. Географски обхват на проекта: 28 страни-членки на ЕС, Исландия и Норвегия

Всички бизнес сектори са допустими за участие. Най-покрити ще са:

Здравеопазване;

Инженерство;

Логистика и ИКТ;

Туризъм и свързани услуги;

Търговия и работа с клиенти.

Мерките, насочени към младите хора, предвиждат няколко ползи, като финансова подкрепа за пътуване за интервю за работа, преместване в чужбина или покриване на такси за езикови курсове, както и признаване на професионална квалификация. Работодателите (МСП, а също и организации с нестопанска цел) могат да получат финансова подкрепа за програми за обучение за интеграция на младите наети кандидати.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

ПОЛЗА

СТОЙНОСТ

Младежи

Финансова помощ за пътуване за интервю за работа

До EUR 600 (плоска ставка)

Финансова помощ за преместване

До EUR 1400, според приемащата държава

Езикови курсове и подготвително обучение

Възстановяване на реално извършени разходи до EUR 2000

Признаване на дипломи и квалификации

До EUR 400 (плоска ставка)

Допълнителна финансова помощ за пътуване (за интервю за работа)

Възстановяване на легитимни извършени разходи до EUR 500

Дневни

Допълнителна сума до EUR 600/месец (макс. 3 месеца)

Работодатели

Финансова подкрепа за провеждане на обучителни програми за интеграция (основни или разширени) на новонаетите младежи.

До 2000 EUR за всеки нает младеж

Очаквани резултати:

възстановяване на фиксираната ставка за интервю за работа за 1000 млади хора,

обезщетение за преместване на 1500 млади работници (200 стажанти),

възстановяване на разходи за 1200 езикови курсове (присъствени /онлайн),

финансова подкрепа за признаване на дипломи или разходи за квалификация за 200 млади работници / одобрени ТРЛ,

допълнителна надбавка за пътуване (интервю за работа / преместване) на 100 млади работници,

интеграция за издръжка на 100 стажанти,

финансова подкрепа за МСП за интеграционната програма на 400 наети кандидати

За повече информация:

http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=1

https://www.az.aovernment.ba/paaes/purva-rabota-s-eures/

За съдействие:

Любомир Дряновски [email protected]

Дарена Лазарова [email protected]