ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“. Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира трета фаза на проекта „Студентски стипендии“

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира трета фаза на проекта „Студентски стипендии“ (BG051PO001-4.2.06). Кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2012/2013 година е отворена от 17 декември 2012 г. Заявления ще се подават до 27 януари 2013 г. Класирането ще бъде публикувано на 19 февруари 2013 г.

Подробна информация може да намерите ТУК.

Допълнителни указания и документи –