Проект „Университетски високотехнологичен морфологичен изследователски център“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, студенти, специализанти, изследователи

Представяме на Вашето внимание Проект „Университетски   високотехнологичен   МОРФОЛОГИЧЕН    ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ    ЦЕНТЪР“

Подробности за проекта