FNI

Проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус - покана за заявяване на интерес