Проекти на правилник за „Докторантско училище“ и стратегия за развитие на докторантското училище в Медицински университет – Пловдив

ПРОЕКТИ НА ПРАВИЛНИК ЗА „ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ“ И СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА „ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ