Проекти по програма SCOPES на Швейцарския национален фонд

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Швейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г.

Програмата SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) е програма на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания – SNFS и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие – SDC и е предназначена да насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа. Сегашната програмна фаза 2013-2016 е с бюджет 16 милиона швейцарски франка, предназначени за проекти в пет области:

•Институционални партньорства. Те са насочени към развитието и модернизацията на някои институционални аспекти на научните изследвания и образованието в Източна Европа и страните от Общността на независимите държави и не се фокусира директно върху изследователски проекти. Заявленията за кандидатстване могат да бъдат подавани до SNSF най-късно до 15 ноември 2014 г.

•Съвместни изследователски проекти. Те позволяват на учени от страните-партньори от Източна Европа да си сътрудничат с техните швейцарски колеги в иновативни проекти по конкретни проблеми във всички области на фундаменталните научни изследвания. В тази област схемата за кандидатстване още не е достъпна.

•Подготвителни грантове. Субсидиите за подготовка улесняват предложенията за развитие в рамките на предишните две направления. За тази цел се отпускат грантове на изследователи от страните-партньори и Швейцария, за да се покрият разходите за осъществяване на първото заседание за подготовка за разработването на проектите. Заявленията могат да бъдат подавани до края на месец октомври 2014 г.

•Конферентни грантове. Те осигуряват финансирането на пътните разходи и настаняването на изследователите от държавите-партньори в Източна Европа, участващи в международни научни конференции, които се провеждат в Швейцария. Този инструмент е независим от Съвместните изследователски проекти и Институционалните партньорства. Заявленията се подават до края на 2016 г.

•Грантове за последващ мониторинг на изпълнени вече Съвместни научни проекти или Институционални партньорства. Заявленията могат да бъдат подавани до 31.12.2016 г.

В програмата могат да участват учени от Източна Европа (включително България), които работят в институции, които развиват научна дейност с некомерсиална цел. Българските организации могат да участват във всички направления, при условие, че се включат в консорциум с швейцарска организация и поне още една от друга държава от Източна Европа. Държавите, които са членки на Европейския съюз, могат също така да влизат в ролята на посредник между швейцарските партньори и останалите държави, имащи право да участват в програмата.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на програмата: http://www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx.

Зам. Ректор по МСПДПроф. д-р М. Мурджева, дм, мзм