Проекти по Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия

Покана за кандидатстване със съвместни проекти за новата работна програма /2013-2015/  в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/others/12-10-12_wbi-be.html Департаментът за международни отношения на регион Валония-Брюксел обявява Покана за кандидатстване със съвместни проекти за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия.Приоритетните теми в областта на образованието и науката са: научни изследвания и технологични иновации, професионално и продължаващо образование, европейски въпроси, социална политика, укрепване на връзките между образованието, науката и бизнеса, езиково и културно многообразие, подкрепа за Франкофонските образователни филиали в България и за разпространението на френския език.Проектните предложения трябва да са на френски и на български език. Крайният срок за представянето на проектите е 10 октомври 2012 г. в централния офис на Wallonie-Bruxelles International: Wallonie-Bruxelles International (WBI)Espace international Wallonie-BruxellesPlace Sainctelette, 21080 BRUXELLES Формуляр за кандидатстване може да бъде изтеглен оттук или от електронната страница на Департамента за международни отношения на регион Валония-Брюксел: http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0023375_matrice&;ln=ln1&userid=&rubr=gen За повече информация за условията за кандидатстване, за допустимите разходи и процедурата по селекция  могат да се получат от: Georges LETAYF – [email protected] и Adeline SERRAND – [email protected] Телефон: 32 2 421 83 14 Факс: 32 2 421 87 66 Три екземпляра от попълнения на френски език формуляр се изпращат на адреса на  Wallonie-Bruxelles International и по един екземпляр на български и френски език по електронна поща на референта от МОМН: [email protected] и на референта от МВнР: [email protected] 10.09.2012 Проф. д-р Мариана Мурджева, дм Зам. Ректор МСПД