На вниманието на членовете на АС – Проект на годишен план -2016 за НИД в МУ – Пловдив

На вниманието на членовете на АС 

Годишен план – 2016 г. за научно-изследователската дейност в Медицински университет – Пловдив (проект)