На вниманието на АС – проекто-план за НИД на Медицински университет – Пловдив за 2015 г.

На вниманието на АС – проекто-план за НИД за 2015 г.

е достъпен на :