Проф. д-р Bernard Masereel – гост-лектор от Университета в Намюр, Белгия

Уважаеми представители на Академичния състав, докторанти, специализанти, студенти,

Отдел Международно сътрудничество Ви информира, че на 11 Октомври 2013 г. от 9:00 ч. в Аудитория № 5 на Аудиторния комплекс в МУ – Пловдив ще бъде представена лекция от проф. д-р Bernard Masereel, Декан на Медицински факултет и фармацевт от Катедрата по Фармация в Университета в Намюр, Белгия.

 Академичната лекция върху „Хемосъвместимост на наночастици: насоки за употреба“ („Hemocompatibility of manufactured nanoparticles: Guidelines proposal“) ще бъде представена на английски език.    

Проф. д-р Bernard Masereel гостува на МУ – Пловдив по линия на програма Еразъм.    Каним всички заинтересовани да присъстват на лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД