ПРОФ. Д-Р ЙОХАН ВЕРНЕР – спец. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, гост лектор на 22.02.2013

На вниманието на Академичния състав

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за предстоящата среща и специализирана лекция на ПРОФ. Д-Р ЙОХАН ВЕРНЕРДекан и Директор на Университетската болница в гр. Марбург, Германия, Катедра по Оториноларингология, хирургия на глава и шия.

Срешата с Проф. Вернер и лекцията ще се състоят на 22.02.2013 в аудитория № 5 на Аудиторен комплекс при МУ Пловдив.

Програма на срещата

Срещата се организира от БЪЛГАРСКО РИНОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ СЪВМЕСТНО С МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – при МУ – Пловдив.

Каним всички желаещите да присъстват на лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам Ректор МСПД