Проф. Сър Джонатан Асбридж – гост-лектор на Медицински Университет – Пловдив

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

            Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че

на 17 Декември 2013 г. гост-лектор на Медицински Университет – Пловдив ще бъде Проф. Сър Джонатан Асбридж – Консултант в областта на здравеопазването от Оксфорд, Великобритания.

            Сър Асбридж ще изнесе лекция за студенти от специалност „Медицинска сестра” и „Акушерка” на тема: Nursing Practice: Education and Employment in the UK – Практика за медицински сестри и акушерки: образование и заетост в Обединеното Кралство.

            Лекцията ще се състои от 10:30 до 11:30 ч. в Аудитория № 4.

            Каним всички заинтересовани да присъстват на лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД