„ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД предоставя две стипендии в размер на 2400.00 лв. за учебната 2023/2024 г.

една за български студент от специалност „Медицина“, държавна поръчка от 2 – 6 курс, с успех от предходната академична година не по-малко от 5.50
и
една за чуждестранен студент от специалност „Медицина“, приет по ПМС 103/1993 г, от 2 – 6 курс, с успех от предходната академична година не по-малко от 4.50.
Кандидатите трябва да са на възраст до 26 години, с ниски материални възможности и активна извънучебна дейност.

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2023 г.

За допълнителна информация :
Университетски информационен център , 1 ет. г-жа Деляна Атанасова
Е-mail: [email protected]
1 Регламент
2 Формуляр-заявление за български студенти, държавна поръчка
3. Формуляр за кандидатстване на чуждестранни студенти по ПМС 103
4. Декларация за лични данни