Проф. Баталов предостави още една стипендия

Осем са студентите, кандидатствали за стипендията на „Проф. Анастас Баталов” ЕООД.

Условието беше те да са студенти от специалност „Медицина“ на Медицински университет – Пловдив, да са с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2018/2019 г., да имат не много големи материални възможности и активно да се включват в извънучебната дейност.

След обстойно разглеждане на документите, проф. Баталов е избрал стипендията да бъде предоставена на Цветелин Николаев Колев – студент 2 курс, медицина.

Да припомним само, че предоставената стипендия за учебната 2019/2020 г. е в размер на 2400 лв.

Проф. Баталов отпуска една допълнителна стипендия на Виктор Валентинов Гарабитов – 4 курс, медицина.

Честито на студентите, спечелили стипендиите!

И благодарности на проф. Анастас Баталов за голямото му сърце и за достойния пример, който дава!