Проф. Баталов

Проф. Баталов предостави още една стипендия