Проф. д-р Александър Хадарцев, дмн – директор на Медицинския институт към Тулския държавен университет гостува на МУ – Пловдив

Скъп гост на Медицинския университет – Пловдив беше проф. д-р Александър Хадарцев, дмн – директор на Медицинския институт към Тулския държавен университет, най-големия университет в Централна Русия.
Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев връчи на проф. Александър Хадарцев подписания Меморандум за разбирателство между МУ-Пловдив и Държавен университет Тула за сътрудничество, включващо обмен на преподаватели, изследователи, студенти и персонал, съвместни проекти и събития.
Проф. Александър Хадарцев сърдечно благодари за топлото гостоприемство и ползотворната дискусия. “Възхитен съм от успехите на Медицински университет – Пловдив. Надявам се на дългогодишно съвместно академично сътрудничество и съвместни успехи в борбата с болестите. ” – написа той в Почетната книга на Университета.