Image1

Проф. д-р Александър Хадарцев, дмн – директор на Медицинския институт към Тулския държавен университет гостува на МУ - Пловдив