1 sankpeterburski uniw

Проф. д-р Диляна Вичева - Зам.-ректор МСПД на МУ-Пловдив взе участие в Научно-практическа онлайн конференция с международно участие "XII четения на Плужников", която се проведе на 7-8 септември 2020 г. с над 1200 участника