Проф. д-р Христо Петров Добрев, дм

Дата на публикуване: 15.11.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Специалност: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Дерматология и венерология
Тема на дисертационния труд: “Стойност на неинвазивнитe биоинженерни изследвания на човешката кожа in vivo”
Заповед на Ректора №: Р – 2395/30.10.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Лилия Георгиева Александрова-Зисова,дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева,дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
6. Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
7. Проф. д-р Хауърд Мейбах, дм Външен Член Становище
БГ EN
Prof. Dr. med. Joachim Fluhr
Clinic of Dermatology, Venereology, and Allergology
Medical University Charite
Berlin, Germany
Отзив
БГ EN
Prof. Enzo Berardesca, MD, PhD
San Gallicano Dermatological Institute
Rome, Italy
Отзив
БГ EN
Prof. Dr. med. Klaus-P. Wilhelm
President and Medical Director
proDERM Institute for Applied Dermatological Research
Shenefeld/Hamburg, Germany
Отзив
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 16.12.2019 г. във Девета аудитория, етаж 3 на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.