Проф. д-р Иван Иванов – новият заместник-ректор на МУ – Пловдив


Новият зам.-ректор по „Управление на качеството“ е проф. д-р Иван Иванов, дм.

Проф. Иванов произлиза от семейство на стоматолози, основатели на настоящия Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив.

Завършва Английска езикова гимназия в Пловдив през 1979 г. с пълно отличие и медицина във ВМИ „И.П. Павлов“ (понастоящем МУ – Пловдив) през 1987 г. с Хипократов медал. От 1993 г. е специалист по детски болести, а от 2005 г. – по детска неврология. През 1998 г. придобива ОНС „доктор“ с дисертация върху ролята на мозъчната ехография при проследяване на рискови новородени. През 2013 г. завършва магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализира в Израел, Австрия, Франция.

От 1988 г. работи в МУ– Пловдив като асистент, от 2006 г. е доцент, а от 2011г. – професор в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. От 2006 г. е началник на Отделението по детска неврология, а от 2014 г. – началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив.

Научните му интереси са в областта на детското развитие, неврологичните увреждания при рискови новородени, аутизма, невродегенеративните и метаболитни заболявания, епилепсията, синдромните състояния и в други области на педиатрията.

Заедно с дисертантката д-р Ралица Йорданова създава български тест за нервно-психическо развитие. Основава Научноизследователски център по детско развитие към МУ – Пловдив.

Автор е на 114 публикации, от тях 31 в международни списания и 13 във Folia Medica. Импакт фактор – 36,5, Hirsch index – 7. Над 237 цитирания. Член е на 8 европейски и български научни организации.

Проф. Иванов е известен с усърдието, честността и непрестанния си стремеж за качеството в лечебната, научната и преподавателската дейност, както и с желанието си да обучава студентите, като проявява уважение към тяхното достойнство.

Честито на проф. Иванов! Успех и творчески ентусиазъм!