проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова-Велева, дм

проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова-Велева, дм

Дата на публикуване: 31.08.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Специалност: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Оперативно зъболечение и ендодонтия
Тема на дисертационния труд: Възраст-зависими промени в дентина и зъбната пулпа – структурна, физико-химична и молекулярно-биологична характеристика
Заповед на Ректора №: Р – 987/22.06.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Снежанка Запрянова Топалова-Пиринска, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедян, дбн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. Надя Любомирова Петрова, дб Външен Член Становище
БГ / EN
6. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 30.09.2021 г., 10,00 ч, във виртуална среда на платформа ZOOM.