Проф. д-р П. Стефанова на среща с Асоциация на студентите-медици – Пловдив