Проф. д-р Рени Калфин с лекция в МУ-Пловдив

По покана на академичното ръководство на Фармацевтичния факултет на МУ-Пловдив проф. д-р Рени Калфин от Института по невробиология при БАН изнесе изключителна интересна лекция на тема „Анализ на човешкия кръвно-групов микробиом при здрави лица“.

Проф. Пламен Загорчев, Декан на ФФ, откри срещата и представи на аудиторията проф. Калфин с кратък обзор на професионалния ѝ път, научноизследователската и публикационната дейност.

В презентацията проф. Калфин изложи резултатите, получени при изследване на човешкия микробиом в кръвта на 28 здрави индивиди – по 7 от четирите кръвни групи. В лекцията бяха изнесени статистически данни от проучването и детайлно беше направен обзор на идеята, че аналогично на нормалната микрофлора, открита в устната кухина, кожата и гастроинтестиналния тракт, съществува и кръвен микробиом при здрави хора. Това предположение е било направено преди години, но едва наскоро доказано чрез микроскопски и ДНК анализи. Още през 1993 г. за първи път в света, българският учен Емил Калфин изолира в течна среда и изследва електронно-микроскопски нормалната микрофлора в кръвта на здрави хора. Впоследствие между 2001-2017 г. други учени потвърждават съществуването на кръвен микробиом.

Проф. д-р Рени Калфин учи медицина в София и Петербург. Завършва „Молекулярна и функционална биология“ със специализация по „Физиология на животните и човека“ през 1987 г. Има публикувани 104 научни статии, цитирани над 1500 пъти. Специализирала е в Катедрата по хирургия на Медицинския университет при Здравен център в Кънектикът, САЩ (1991-1992, 1999); Катедрата по фармакология на Университета в Сиена, Италия (1998, 2004); Катедрата по фармакология на Университета във Флоренция, Италия (1995, 1997); Катедрата по ревматология на Университета във Флоренция, Италия (2000) и Института по фармакология при Университета в Гент, Белгия (2005). Директор на Института по невробиология при Българска академия на науките (2012-2020).

Интересно поднесената тема породи дискусия с множество въпроси и коментари.

Това беше първото за годината присъствено участие на гост-лектор в МУ-Пловдив, като се спазваха всички противоепидемичните мерки.