Проф. Деспотова-Толева за нуждата от палиативни грижи пред аудиторията на Medical News