Проф. Георгиева пред Nova TV за новата магистърска програма по „Медицинска речева и езикова патология“