Проф. инж. Магдалена Стоева с високо отличие от Международния научен съвет

Международният научен съвет (International Science Council, ISC) обяви официално избора на 100 почетни членове на ISC като признание за изключителния им принос за популяризирането на науката в глобален мащаб. Сред тях е и проф. инж. Магдалена Стоева от Катедра „Образна диагностика“ на Медицински университет – Пловдив. Проф. Стоева е отличена за международния си приложен принос, лидерство и визионерство в сферата на физико-инженерните науки в медицината, насочен към развитие на глобалния юг, кариерен баланс, електронно обучение и нови технологии.

Международният научен съвет (ISC) е неправителствена организация с уникално глобално членство, която обединява повече от 250 международни научни съюза и асоциации, националните и регионални научни академии, изследователски съвети, международни федерации и дружества. Почетното членство (FISC) е най-високото отличие, което може да бъде присъдено на лице от Международния научен съвет (ISC).  Ролята на почетните членове е да подкрепят Съвета в неговата мисия в критичен момент за науката и устойчивостта на науката, когато навлизаме в Международното десетилетие на науките за устойчиво развитие (IDSSD) на ООН през 2024 г. Почетните членове на ISC са изтъкнати представители от сферата на социалните и естествените науки, учени, инженери и лидери с впечатляващ принос към науката и обществото.  Те представляват различни страни и региони, дисциплини и сектори. Колективните усилия на ISC и почетните й членове са насочени към използването на науката за глобалното благо, в съответствие с целите за устойчиво развитие, определени от ООН.

Към момента проф. Стоева е генерален секретар на Международния съюз за физико-инженерни науки в медицината (IUPESM), който е глобална организация с над 150 000 членове от 100 страни, представляваща медицинските физици и инженери в сферата на здравеопазването. Проф. Стоева показва широко научно лидерство както в регионален, така и в международен план, което води до инициирането и успешното изпълнение на многобройни инициативи, включително семинарите на IUPESM MEP и системата за онлайн обучение на IOMP с 40 000 неиндивидуални сертификации.

Проф. инж. Магдалена Стоева е член на управителните органи на IUPESM, IOMP, IUPAP AC4 International Commission и главен редактор на списанието Health and Technolgy, издавано от Springer и IUPESM в сътрудничество със Световната здравна организация. Нейните основни дейности и приноси са насочени към професионалното развитие на физическите и инженерните науки в медицината, образователни стратегии, насърчаване на баланса на работното място, подкрепа на науката за млади професионалисти и глобалния юг, както и в промотиране на технологичния напредък като движещ фактор на съвременното здравеопазване.

Проф. Стоева има над 20 години професионален опит в различни академични институции, включително ICTP (Институт от категория 1 на ЮНЕСКО), където служи като ко-директор на Колежа по медицинска физика – дейност с огромно въздействие за развитието на медицинската физика в световен мащаб през последните десетилетия.