Prof.-Ivanov

Проф. Иван Иванов за важността на заболяването енцефалит в интервю по БНТ