Проф. Костадинов: Учебните планове по медицина на бедствените ситуации трябва да се актуализират