Проф. Мурджев – почетен гражданин на Пловдив, посмъртно

Общинските съветници на града ни единодушно решиха известният пловдивски хирург проф. д-р Красимир Мурджев да бъде удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Пловдив“. Това решение беше взето днес на Сесията на Общинския съвет.

Проф. Мурджев завършва медицина и здравен мениджмънт в МУ-Пловдив. Работи две специалности – Обща хирургия и Гръдна хирургия, и преподава тези специалности в Медицинския университет. Преминава обучение и в специализиран курс по Лапароскопска хирургия под ръководството на проф. Лебсен.

Защитава дисертация на тема „Доброкачествени хирургични заболявания на щитовидната жлеза – анализ на промените в клетъчния и хуморален имунитет преди и след оперативно лечение” през 2006 г. От 2008 г. е доцент, а от 2014 г. – професор по гръдна хирургия при МУ-Пловдив, национален консултант по хирургия.

Проф. Мурджев е с близо 30 години трудов стаж, по-голямата част от който в Клиниката по гръдно-коремна хирургия в УМБАЛ „Св. Георги“ и в Катедрата по специална хирургия към Медицинския университет – Пловдив.

Проф. Мурджев има безспорен принос в научните изследвания, здравеопазването и образованието, а дейността му остава неразривно свързана с обществения живот на града, с което допринесе за негово развитие и национален престиж.

Проф. Красимир Мурджев ще бъде запомнен като изключителен професионалист, всеотдаен лекар и човек с голямо сърце, отдал живота си на хората.