Проф. Мурджева даде официален старт на „Академия за преподаватели“


Ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева даде официален старт на „Академия за преподаватели“ на 14 декември.

Програмата на Академията, организирана от Центъра за електронно и дистанционно обучение, включва обученията: „Електронно обучение“, „Проектиране на учебен курс за електронна среда“, „Електронно обучение с мудъл“, „Работа с MS Word“, „Работа с MS Excell“, „Работа с MS PowerPoint“ и „Създаване на електронно учебно съдържание“.

Проф. д-р Нешка Манчорова, медицински директор на ЦЕДО, и инж. Иван Колев, технически директор на ЦЕДО, представиха екипите и учебните планове на обученията.

Занятията ще се проведат както присъствено, така и дистанционно, в системата за електронно обучение на МУ-Пловдив Moodle, по график в периода 10 – 18 януари 2023 г. Обученията усъвършенстват уменията на преподавателите да прилагат нови образователни технологии и педагогически методи в условията на обучение на дигитални поколения студенти.