Проф. Мурджева пред аудиторията на БНТ за предстоящото масово изследване за COVID19 в Пловдив