Проф. Мурджева пред БНТ за кандидатстудентските изпити през 2020 г.

Източник : БНТ