Проф. Мурджева пред БНТ за учебната година в МУ-Пловдив

Източник : БНТ