02-Penka-Stefanova

Проф. Мурджева с голямата награда „Лекар на годината 2021“ от РК на БЛС