лекция ММ

Проф. Мурджева с лекция на тема "Жената в медицината"